Vojnik Kraljevine Jugoslavije 1940.god

Sl.5

Hasan Mujagić u vojsci Kraljevine Jugoslavije 1940.god. (izvor :N.Mujagić)