Predstavljanje autora: dr.sci. Redžo Butković

1Redžo Butković je rođen 1960.godine u Bašigovcima, općina Živinice gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Dodiplomske studije upisuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za književnost i jezik koje završava 1984 godine, a na istom fakultetu magistrirao je 2004. godine. Doktorirao je na Univerzitetu u Zenici 2008. godine.

Po završetku studija radi kao profesor jezika i književnosti u nekoliko srednjih škola Tuzlanskog kantona. Jedno vrijeme je radio na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Kao gostujući profesor predavao je na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, a trenutno predaje na Fakultetu za medije i komunikacije Internacionalnog unoverziteta u Travniku. U stalnom radnom odnosu je u Gimnaziji u Živinicama.

Piše književnohistorijske i književnoteorijske tekstove koje objavljuje po listovima i časopisima.

Do sada je objavio sljedeće knjige:

  • Koloplet života, zbirka priča, Prava riječ, Tuzla 1994.
  • Leksikon bosanskog jezika (koautor sa Ahmetom Kasumovićem) Prava riječ, Tuzla, 1997.
  • Pjesnik tradicije i moderne (pjesništvo Avdage Karabegoviča Hasanbegova), Preporod, Tuzla, 2004.
  • Džebarska džamija (monografija), Preporod, Tuzla, 2006.
  • Poezija „Novog Behara“ od 1927-1941., Hamgraf, Živinice, 2008.
  • Saputništva i predvorja (bosanskohercegovačka lirika od 1918. Do 1941.) Bosanska riječ, Tuzla, 2009.
  • Baksuz, roman, Libri, Živinice, 2010.
  • Kad lipe zamirišu, roman, Libri, Živinice, 2011.
  • Kuća na kraju grada, zbirka priča.

345678910img224img225img226img227img228img229img230img231img232img233img234img235img236img237img238img239img240img241img242