Uprava FK “Borac” Kovači u prostorijama MZ-e, 1980-tih

Sl.20Uprava FK “Borac” Kovači u prostorijama MZ-e, 1980-tih