Pogled sa munare prema Novom Gradu 30.11.2000

Pogled sa munare  prema Novom Gradu 30.11.2000

Pogled sa munare  prema Novom Gradu 30.11.2000