Poplave 20.06.2001. godine

Veterinaska stanica u vodi 20.06.2001

Veterinaska stanica u vodi 20.06.2001

Pruga u vodi 20.06.2001

Pruga u vodi 20.06.2001

Poslovna zona Maline 20.06.2001

Poslovna zona Maline 20.06.2001

Poplava u Živinicama Izbjegličko naselje na Karauli 20.06.2001

Poplava u Živinicama Izbjegličko naselje na Karauli 20.06.2001

Poplava na Karauli 20.06.2001

Poplava na Karauli 20.06.2001

Kuće u vodi 20.06.2001

Kuće u vodi 20.06.2001

Litve 20.06.2001

Litve 20.06.2001

Maline 20.06.2001

Maline 20.06.2001

Novogradnja u Spreči 20.06.2001

Novogradnja u Spreči 20.06.2001

Poplava 20.06.2001 Put za Suhu

Poplava 20.06.2001 Put za Suhu

Križaljka pod vodom 20.06.2001

Križaljka pod vodom 20.06.2001

Kompleks Omerbegovića na Karauli 20.06.2001

Kompleks Omerbegovića na Karauli 20.06.2001

Izbjegličko naselje na Karauli 20.06.2001

Izbjegličko naselje na Karauli 20.06.2001

Civilna zaštita u akciji spašavanja 20.06.2001

Civilna zaštita u akciji spašavanja 20.06.2001

Baraka kod Šljunkare 20.06.2001

Baraka kod Šljunkare 20.06.2001