Likovi zavičaja – Avdo Mujić

Avdo A.Mujić  je rođen 1931 godine u Kovačima –Živinice. Obavljao  je mnoge funkcije u općini Živinice i nosilac je  brojnih odlikovanja koje ponosno pokazuje svojim gostima. Bio je koautor  brojnih stručnih studija dok je kao inženjer radio u OOUR „Konjuh“ Živinice. Danas sa ponosom pokazuje „Priručnik  za obrazovanje radnika iz oblasti zaštite od požara u OOUR“Konjuh“ Živinice“  kojeg je izdao januara 1975.godine.Na 74.stranice ovog priručnika autor navodi istorijske činjenice u nastanku i razvoja ove fabrike te sve požare i druge nesreće na radu koje su se dešavale u dotadašnjih 70.godina postojanja preduzeća.Zato je OOUR  imao sopstvenu vatrogasnu brigadu ali i druge načine zaštite imovine o kojoj je najviše brinuo upravo autor priručnika. Uvijek vitalan još 2006.godine učestvovao je u izradi monografije o svom rodnom selu Kovačima. Danas živi svoje mirne penzionerske dane u kući u Živinicama .

Sa suprugom i sinom 2006.godine prilikom rada na monografiji o Kovačima.