Živinički načelnici

Februar 13, 2017 // 0 Comments

Nakon oslobođenja Živinica 14.septembra 1944.godine a prema uputama Vrhovnog štaba NOV (iz 1942 godine u Foči ) i odgovarajućih propisa sa Drugog zasjedanja AVNOJ-a (1943.) […]

1 2 3 4 15