O nama

Živinička hronika je udruženje za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Puni naziv uduženja je: Udruženje za promociju kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa “Živinička hronika”. Skaraćeni naziv udruženja je : “Živinička hronika”.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruženja je:

  1. Istraživanje, lociranje i prezentovanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i drugih prirodnih ljepota
  2. Aktivnosti na zaštiti kulturno-historijskih spomenika i prirodnog naslijeđa od oštećenja, uništenja i nestanka (kao što su materijalni ostaci iz prethistorije i antike, stećci-srednjovjekovni nadgrobni spomenici, islamski objekti i druge ustanove kulturno-historijskog naslijeđa, djela znamenitih ličnosti i dr.)
  3. Edukacija stanovništva, posebno mladih naraštaja, predavanjima , brošurama, stručnim časopisima , publikacijama i sredstvima informisanja o potrebi očuvanja kulturno-historijskih vrijednosti.
  4. Izrada stručnih publikacija, časopisa i drugih radova o spomenicima materijalne i duhovne kulture
  5. Prezentovanje stanja spomenika materijalne i duhovne kulture putem stalnih i povremenih pokretnih izložbi.
  6. Organizovanje i posjećivanje važnih kulturno-historijskih spomenika putem ekskurzija širom Bosne i Hercegovine.
  7. Zaštita i unapređenje životne sredine