Akademija povodom dana JNA i Dana rudara 1979.god.

Sl.9

Akademija povodom dana JNA i Dana rudara,Živinice decembar 1979.god. Refik Tulumović,Ivica

       Sever,Đulaga Mujagić,Huso Kakeš i dr.