Studenti Univerziteta u Sarajevu 1982.godine

Sl.14

Studenti Univerziteta u Sarajevu na izgradnji skakaonice na Igmanskom polju 1982.godine