Autori “Zavičajne zbirke” iz Gradske biblioteke u Živinicama

Ovdašnji autori su se tokom minulih decenija doticali mnogih tema koje su uobličene u zaista vrijedne i zanimljive knjige. Ima tu mnogo kvalitetne i lijepe poezije, pripovijedaka, romana i naravno stručne literature koja predstavlja izuzetnu dragocjenost. Odlučili smo načiniti spisak dostupnih knjiga koje pripadaju zavičajnoj zbirci u Gradskoj biblioteci Živinice. Ovdje ćemo prije svega pomenuti vrijedne autore, zapravo prezentovati njihove kratke biografije:

Andrić Ivo Lužanski rođen je u Lugu kod Živinica 1956. godine, izdao je zbirku pjesama „Gdje san spava“ 1979. godine, u dva puta je obnašao funkciju Predsjednika Federacije BIH, danas je član Hrvatskog sabora.

Andrić Tomislav rođen je 01.09.1965. godine u Živinicama od roditelja: Ivanke djevojački Palameta, i Stjepana.

Begić Sabit rođen je 1943. godine u Priluku. Osnovnu i Srednju tehničku školu i Tehnološki fakultet je završio u Tuzli, a magisterij i doktorat stekao na Sveučilištu u Zagrebu. Redovni je profesor, uspiješan privrednik i član našeg udruženja.

Brakić Božo rođen je 11.10.1944. godine u Gornjim Živinicama, po struci elektro mehaničar, u poznim godinama se okrenuo literaturi te je do sada je objavio tri knjige.

Butković Redžo je rođen 1960. godine u Bašigovcima, općina Živinice gdje završava osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Dodiplomske studije upisuje na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za književnost i jezik koje završava 1984. godine, a na  istom fakultetu magistrirao je 2004. godine. Doktorirao je na Univerzitetu u Zenici 2008. godine. Radi kao srednjoškolski i univerzitetski profesor, član je našeg udruženja.

Bulić Refik rođen je u Gornjim Dubravama 1957. godine, Pedagošku akademiju završio je u Tuzli , a Filozofski fakultet u Sarajevu. Radi kao univerzitetski profesor, objavio je mnogo stručnih radova.

Bulić Halid rođen je 1985. godine u Tuzli, osnovnu školu završio u Gračanici, a opću gimnaziju u Živinicama, diplomirao je 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirao je 2010. godine.  Radi kao univerzitetski profesor.

Bulić Fatma rođena je 14.03.1997. godine u Tuzli. Živi u Gornjim Dubravama. Poeziju je počela pisati sa svojih devet godina, danas ima tri objavljene zbirke poezije.

Bojić Asim rođen je 1960. godine u Zeleniki, profesor je razredne nastave, zaoslen u J.U. Druga osnovna škola Živinice.

Ćasurović Mevla, rođena je 18.09.1995. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Živinicama, a Srednju medicinsku u Tuzli. Dobitnica je mnogih književnih nagrada.

Delić Alija Arif, rođen je 1954. Godine u Dubravama, autor je mnogobrojnih književnih djela, i važi za najplodnijeg pisca živiničkog kraja. Umro je 13.06.2015. godine, sahranjen je u Donjim Dubravama.

Đaković Mato rođen je 03.04.1961. godine u Živinicama. Po struci je novinar, te je u svojoj karijeri bio urednik TV Živinice, RTV TK i direktor TV Tuzla, već duži niz godina je urednik na TV OBN u Sarajevu.

Forčaković Alija rođen je u Zukićima, 28.07.1950. godine, osnovnu školu je završio u Podgajevima, a Srednju Trgovinsku u Tuzli.

Fejzić Šaban Šobi rođen je 1959. godine u Živinicama. Bio je osnivač i član redakcije lokalnog lista „Izvor Bosne“. Objavio je nekoliko knjiga poezije.

Hamidović Lejla rođena je 29.12.1991. godine u Zvorniku, u Živinicama je završila osnovnu školu, a Srednju medicinsku školu u Tuzli. Danas je studentica Farmaceutskog fakulteta, poeziju piše od svoje devete godine.

Ljerka Lukić je rođena 01.05.1962. godine u Živinicama, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Tuzli 1983. godine, sa prosjekom ocjena 10,0. Bavila se i glumom duži niz godina. Diplomirala je kroatistiku na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1986. godine, a magistrirala 1992. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Pored poezije bavi se i slikarstovom, živi i radi u Torontu.

Jugović Zlatko rođen je 1943. godine u Sremskoj Mitrovici ,a od 1956. godine, živi u Tuzli, a kasnije u Živinicama. Napisao je preko 30 drama, i dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, i sam se bavio glumom.

Mahmutbegović Mevludin, rođen je 1965. godine u Đurđeviku, kao mlađi oficir vodnik I klase službovao je u JNA u Sarajevu, Ljubljani i Tuzli. Proslavljeni je ratni komandant Armije BIH. Studirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Demobilisan je iz Armije BIH 31.05.1996. godine u činu majora. Dobitnik je mnogobrojnih ratnih priznanja.

Mahmutbegović Midhat rođen je 04.11.1964. godine u Tuzli. Po zanimanju je diplomirani inženjer elektrotehnike. Proslavljeni je šahista, majstorski kandidat postao je sa 17 godina.

Mujačić Gogić Almina rođena je 1959. godine u Živinicama, poslije završene gimnazije upisuje studij medicine Univerziteta u Tuzli, kojeg uspiješno završava u klasi najboljih studenata 1984. godine. Nakon toga završava specijalizaciju iz interne medicine. Pisanu riječ voli još od srednjoškolskih dana, živi i radi u Živinicama.

Mujačić Sead rođen je 1954. godine u Miričini, po zanimanju doktor medicne, jedan dio života proveo je u inozemstvu a po povratku osniva prvu privatnu zdravstvenu ustanovu. U toku rata dao je svoj doprinos odbrani zemlje, pored medicine bavi se i pisanom riječju kao i slikarstvom. Živi i radi u Živinicama.

Mušić Ramo rođen je 1942. godine u Baricama, a bio je zaposlen u ŠIP KONJUH kao VKV radnik u fabrici elemenata. Dao je svoj veliki doprinos i u društvenom radu, afirmisani je pjesnik.

Selimović Fikreta je nastavnica bosanskog jezika u Drugoj osnovnoj školi u Živinicama, poeziju piše od djetinstva do sada je izdala tri knjige.

Tadić Zdenko rođen je 02.10.1952. godine u Živinicama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 1976. godine, magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2009. godine.

Tomić Ruža rođena je 01.05.1952. godine u Dubravama. Srednju Učiteljsku školu završila je 1971. godine u Tuzli, a Pedagošku akademiju 1973. godine u Tuzli. Filozofski fakultet odsijek pedagogija-psihologija završila je u Sarajevu 1978. godine. Magistarski rad odbranila je 2000. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a doktorsku disertaciju odbranila je 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Objavila je nekoliko udžbenika, i jako mnogo knjiga, te naučnih radova. Radi kao univerzitetska profesorica.

Trumić Refik, rođen je 27.03.1962. godine u Đurđeviku, gdje je završio osnovnu školu, srednju školu završio je u Banovićima 1977. godine. Diplomirao je 1983. godine na Pedagoškoj akademiji u Tuzli. Godine 2008. stiče zvanje profesora razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Danas je magistar pedagoških nauka, radi u O.Š. Đurđevik.

Tulumović Hazim rođen je 18.02.1960. godine u Sarajevu, u Živinicama je završio gimnaziju, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalista je interne medicine, zaposlen na internoj klinici u Tuzli. Pored svoga posla bavi se pisanjem poezije.

Zukić-Ribić Majda rođena 07.05.1971. godine, završila je Filozofski fakultet u Tuzli, odsijek bosanski jezik i književnost. Članica je umjetničke grupe „Lucido“. Piše poeziju, živi i radi u Lukavcu.

Žabić Sejfo rođen je 1961. godine u Priluku, objaviljivao je u časopisima pjesme i priče vjerskog i patriotskog sadržaja, do sada je objavio dvije knjige.

Žepić Božo rođen je 1938. godine u Živinicama, diplomirao sociologiju na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci. U svojoj bogatoj karijeri sveučilišnog profesora predavao je na fakultetima u Mostaru, Splitu, Banja Luci i Zagrebu. Objavio je više od 130 znanstvenih i stručnih radova te sedam knjiga. Član je našeg udruženja.

 

Pripremio Nišić Emir ,Živinice 21.05.2016.godine