Pogled sa munare na raskrsnicu kod Zore 30.11.2000

Pogled sa munare na raskrsnicu kod Zore 30.11.2000