Poplava u Živinicama Izbjegličko naselje na Karauli 20.06.2001

Poplava u Živinicama Izbjegličko naselje  na Karauli 20.06.2001

Poplava u Živinicama Izbjegličko naselje na Karauli 20.06.2001