Uređenje gradskog parka Muhamed Salihović

Uređenje gradskog parka Muhamed Salihović