Sa opštinskog sastanka

Sl.18

Sa opštinskog sastanka : Zećija Salihović-Trumić, Nadija Begović-Šarić, Nezir Fočić i Bajro Bedić